top of page

לפנות זמן לדברים החשובים באמת

הנה מסתיים לו יום עמוס ונהדר שהחל בפגישת פיקוח, התקדם לתיאומים מול ספקים בפרויקט שני, טלפונים, הודעות, מיילים... ונסגר עכשיו בחצות אחרי פגישה מצוינת עם לקוחות פוטנציאליים. ובין כל זה הצלחתי למצוא את עצמי בים מבלה את אחה"צ עם הגוזל האהוב שלי והילדות הקופצניות של חברתי.

מודה על כל הטוב הזה!


Recent Posts

Join our mailing list

Never miss an update

bottom of page