top of page

חידוש מבנה המזכירות משנות ה 30', מושב ירקונים, 55 מ"ר

8.jpg

מבנה המזכירות במושב ירקונים אשר נבנה בשנות ה 30' משרת את הקהילה המקומית ואת עבודת הוועד. המבנה קיבל תוספת בניה בשנות ה 50' וחודש לאחרונה בשנות ה 80'.

מטרת חידוש המבנה היתה לשמר את ההיסטוריה של המקום ולצור תחושה נעימה של בית מצד אחד ומשרד מכובד מצד שני ולנצל את החלל הקטן ככל האפשר לצרכים פונקציונאליים. המקום עוצב ברוח ישראל של שנות ה 50'; רצפה מצויירת, ויטרינות ברזל שחורות, עבודות נגרות מותאמות אישית וריהוט מותאם לסגנון התקופה. פרטי ריהוט היסטורים מיוחדים שהיו במשרד חודשו בחלקם ושולבו בעיצוב החדש.

המבנה היה מיושן, תשתיות מים וחשמל הובלו בצנרות על גבי הקירות, המבנה דרש חיזוקי יסודות ברצפה, חלוקת החדרים לא היתה אופטימאלית והריהוט והתאורה הקיימת הקנו מראה מיושן ועייף למשרד. המטבח במיקומו הישן היה צר, לא נח והמקרר חסם את המעבר לארכיון מפאת חוסר מקום. הארכיון לא נוצל כראוי ולכן כחלק מהתכנון החדש בוצעה החלפה בין חדר הארכיון למיקום המטבח ובחדרים אלו נפתחו חלונות גדולים לשם הכנסת אור השמש והארת החללים הסגורים. 

תוכננו עמדות עבודה סימה-בוקס בהתאם לצרכים של הצוות. החדרים של העובדים הוחלפו, המזכירה מוקמה באופן טבעי בחדר הכניסה אשר היה נטול חלונות, ולכן תוכננה בו ויטרינה גדולה ברוחה 1.60 מ' גובה 2.2 מ' לניצול החלונות הגדולים בחדר הישיבות. בנוסף חלון המטבח הגדול תוכנן ממול מעבר חדר המזכירה על מנת להגביר את התאורה והאיוורור הטבעיים.  

בחדר הכניסה ארונות הבוידעם הוחלפו והנישה חופתה בדלתות, תוכננה פינת המתנה קטנה ועבודת נגרות המותאמת לאחסון לשימוש המזכירה. בחדר הישיבות תוכננה ספריה גדולה וכחולה, שולחן ישיבות ופינת עבודה נוספת ובה נעשה שימוש בשולחן רטרו מקורי משנות ה 60'. ב 2 החדרים בהם התקרה גבוהה תוכננו מאווריי תקרה על מנת לנצל את זרימת האוויר מהחלונות הגדולים ואת גובה התקרה ולחסוך בחשמל. 

בחדר השלישי בו גובה תקרת הבטון היה 2.5 מ' הוסרה הנמכת התקרה האקוסטית שהנמיכה עוד יותר את החלל ויצרה תחושה קלסטרופובית ונחשפה קורה. שולחן העבודה הישן ממתכת נשמר והוחלפה לו הפלטה במידות התואמות את צרכי הצוות. תיבות הדואר ההיסטוריות במזכירות חודשו ותוכננו להם רגליים מודרניות, פריטי ריהוט, תמונות היסטוריות ומסמכים ארכיוניים שומרו והוצבו בחלל תוך קישור העיצוב המודרני להיסטוריה של המקום.

מהלך העבודה כלל בין היתר הפקת תכניות עבודה מפורטות במקביל לדוח הקונסטרוקטור לאור מצב המבנה הישן, הכנת כתב כמויות, ביצוע מכרז בין קבלנים וניהול תקציב כללי.

הדמיות

תהליך העבודה

לפני
אחרי
עמדת עבודה
17
16
9
13
14
8
11
10
7
5
4
6
1
3
2
bottom of page