top of page

עיצוב לובי בניין מגורים, 45 מ"ר, רמת גן

תכנון ועיצוב לובי בניין מגורים ברח' כנפי נשרים 17 ברג, עבור 'בנייני משולמי'.

מהלך העבודה כלל הצגת מספר סקיצות בהדמיה ליזם, בחירת חומרי גמר שידברו עם חומרי הגמר הכלליים נבחרו לבניין, הכנת תכניות נגרות, תאורה ופריסות, בחירת גופי תאורה ועבודה מול כלל אנשי המקצוע. 

2016-05-31 15.35.07_edited.jpg

תהליך העבודה

CAM00023.jpg
CAM00328.jpg
CAM00327.jpg
CAM00324.jpg
bottom of page